KNF: Metodyka BION dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji za 2015 r.

Dodano: 31-05-2016
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, iż w serwisie internetowym została opublikowana nowa wersja Metodyki BION dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Dodatkowo zamieszczony został dokument zawierający zestawienie wprowadzonych zmian w metodyce.

Więcej informacji pod adresem: http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/Informacje_dla_podmiotow_nadzorowanych/Rynek_ubezpieczen_info_dla_podmiotow/proces_nadzoru.html

wstecz