KNF: Koszty działalności ubezpieczeniowej i lokacyjnej w I półroczu 2016 r.

Dodano: 16-11-2016
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego w raporcie o stanie sektora ubezpieczeń w I połowie 2016 r. przedstawiła m.in. dane dotyczące kosztów działalności ubezpieczeniowej oraz kosztów związanych z działalnością lokacyjną.

„Znaczącą pozycję wśród wydatków zakładów ubezpieczeń zajmują koszty działalności ubezpieczeniowej, które obejmują saldo kosztów akwizycji, kosztów administracyjnych oraz prowizji reasekuracyjnych i udziałów w zyskach reasekuratorów” – czytamy w raporcie KNF.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz