Klauzula nr 7385. Ustalanie wskaźnika waloryzacji na podstawie wskaźnika inflacji ogłoszonego przez GUS

Dodano: 12-12-2018
Publikator: Sąd Apelacyjny w Warszawie Sygnatura: VI ACa 974/13

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 22 sierpnia 2013 r. (sygn. akt VI ACa 974/13) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści:

„Jeżeli postanowienia niniejszego rozdziału zastrzegają na rzecz (...) prawo dokonywania waloryzacji wysokości danej opłaty stosuje się opisane poniżej zasady. Wysokość opłaty wynikająca z waloryzacji obowiązuje od dnia podjęcia przez (...) decyzji o waloryzacji. Wskaźnik waloryzacji (...) określa na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku rocznym, ogłaszanym przez GUS. Każdej kolejnej waloryzacji podlega opłata w wysokości obowiązującej w dniu waloryzacji. Na każde żądanie Ubezpieczającego (...) jest zobowiązane podać Ubezpieczającemu aktualną zwaloryzowaną wysokość opłaty”

Przeczytaj cały artykuł
wstecz