Klauzula nr 7339. Skutek niedostarczenia wymaganych dokumentów i urządzeń w razie kradzieży pojazdu 

Dodano: 10-12-2018
Publikator: Sąd Okręgowy w Warszawie Sygnatura: XVII AmC 559/16

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 18 stycznia 2018 r. (sygn. akt XVII AmC 559/16) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści:

„(...) S.A. nie odpowiada za szkody wskutek kradzieży pojazdu lub jego części jeżeli poszkodowany nie przedłożył (...) S.A. dokumentów pojazdu, na podstawie których pojazd był dopuszczony do ruchu w dniu szkody oraz wszystkich kluczy (fabrycznych urządzeń) służących do otwarcia pojazdu w liczbie nie mniejszej niż podanej we wniosku ubezpieczeniowym, wraz z kompletem urządzeń uruchamiających urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą, chyba że pojazd został utracony wskutek rozboju”

Przeczytaj cały artykuł
wstecz