Klauzula nr 7213 Wyłączenie odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela

Dodano: 16-11-2018
Publikator: Sąd Okręgowy w Warszawie Sygnatura: XVII AmC 3109/14

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 9 czerwca 2015 r. (sygn. akt  XVII AmC 3109/14) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści:
"Odpowiedzialność ubezpieczyciela w odniesieniu do każdego z ubezpieczonych w okresie 24 miesięcy od pierwszego dnia miesiąca w którym ubezpieczający zgłosił ubezpieczonego do umowy ubezpieczenia jest wyłączona, w przypadku zajścia zdarzenia zgonu ubezpieczonego, jeżeli do jego spowodowania przyczyniła się choroba zdiagnozowana lub leczona przed tym dniem".

Przeczytaj cały artykuł
wstecz