Klauzula nr 7185 Termin złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia

Dodano: 06-11-2018
Publikator: Sąd Okręgowy w Warszawie Sygnatura: XVII AmC 66/15

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 17 listopada 2015 r. (sygn. akt  XVII AmC 66/15) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści:

"Umowa ubezpieczenia zawarta na okres co najmniej 1 roku przedłuża się na rok kolejny, jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczyciel nie wypowie umowy poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na co najmniej 6 tygodni przed upływem okresu ubezpieczenia. Jeżeli strony nie postanowią inaczej, postanowienia zdania poprzedzającego stosuje się także do umowy ubezpieczenia zawartej na okres krótszy niż 1 rok, a kolejny okres obowiązywania umowy wynosi 1 rok".

Przeczytaj cały artykuł
wstecz