Klauzula nr 6489 Świadczenie z tytułu zdarzenia w wyniku stanu sprzed okresu ochrony

Dodano: 20-07-2016
Publikator: Sąd Okręgowy w Warszawie Sygnatura: XVII AmC 5952/11

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 20 grudnia 2012 r. (sygn. akt XVII AmC 5952/11) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści:

"Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe było bezpośrednim bądź pośrednim skutkiem lub nastąpiło w związku ze zdarzeniami lub stanami stwierdzonymi przez lekarza jako istniejące przed datą rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej."

Z uwagi na brak uzasadnienia powyższego wyroku, można powołać się na wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 19 czerwca 2013 r. (sygn. akt VI ACa 1494/12), w którym uznał za niedozwolone i zakazał stosowania tożsamego postanowienia o treści: „W okresie sześciu miesięcy od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, Zakład (...) nie ponosi odpowiedzialności i jest zwolniony z obowiązku wypłaty świadczenia należnego z tytułu śmierci ubezpieczonego, jeżeli zdarzenie to nastąpi pośrednio lub bezpośrednio na skutek urazu, choroby somatycznej lub psychicznej rozpoznanych przed objęciem ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową”.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz