Klauzula nr 6169

Dodano: 05-04-2016
Publikator: Sąd Okręgowy w Warszawie Sygnatura: XVII AmC 32496/13

Zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody powstałe: podczas normalnej eksploatacji pojazdu (wynikające z naturalnego zużycia) lub spowodowane wstrząsami na nierównościach dróg albo będące następstwem korozji lub wad fabrycznych, a także będącymi następstwem nienależycie przeprowadzonych wcześniejszych napraw.

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 25 czerwca 2015 roku (sygn. akt XVII AmC 32496/13) uznał za niedozwolone postanowienie wzorca umowy o treści: „Ergo Hestia nie odpowiada także za szkody powstałe: podczas normalnej eksploatacji pojazdu (wynikające z naturalnego zużycia) lub spowodowane wstrząsami na nierównościach dróg albo będące następstwem korozji lub wad fabrycznych, a także będącymi następstwem nienależycie przeprowadzonych wcześniejszych napraw".

Rozpatrywana sprawa dotyczyła postanowienia zawartego w OWU Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco) w dziale „Wyłączenie odpowiedzialności”.

Przeczytaj cały artykuł
Tagi: owu, ac
wstecz