Klauzula nr 588. Wygaśniecie ochrony ubezpieczeniowej

Dodano: 12-08-2014
Publikator: UOKiK Sygnatura: XVII AmC 54/04
Uznaje za niedozwolone i zakazuje stosowania w umowach z konsumentami P. postanowienia wzorca umowy o treści: „Odpowiedzialność P. w odniesieniu do poszczególnych ubezpieczonych wygasa (...) w razie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia z upływem ostatniego miesiąca za który opłacono składkę, najpóźniej jednak z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia."
 
XVII AmC 54/04

Pliki do pobrania

wstecz