Klauzula nr 588 Wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej

Dodano: 19-07-2016
Publikator: Sąd Okręgowy w Warszawie Sygnatura: XVII AmC 54/04

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 10 października 2005 r. (sygn. akt XVII AmC 54/04) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści:

„Odpowiedzialność P. w odniesieniu do poszczególnych ubezpieczonych wygasa (...) w razie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia z upływem ostatniego miesiąca, za który opłacono składkę, najpóźniej jednak z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia."

Sąd Okręgowy uznał, iż zapis ten przewiduje uprawnienie do zaniechania świadczenia ze strony ubezpieczyciela pomimo trwania stosunku umownego, a więc istnienia po stronie ubezpieczonego obowiązku świadczenia składki. Zapis taki, zdaniem Sądu, narusza art. 3853 pkt 22 Kodeksu cywilnego i jest sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając interes konsumenta.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz