Klauzula nr 3938

Dodano: 04-12-2014
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sygnatura: XVII Amc 3351/10

Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje za niedozwolone i zakazuje wykorzystywania w umowach z konsumentami postanowienia wzorca umowy o treści: "Jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony zmienił siedzibę lub adres i nie zawiadomił o tym Ubezpieczyciela, pismo Ubezpieczyciela skierowane pod ostatni znany adres Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego uważa się za doręczone i wywołujące skutki prawne od chwili, w której zostałoby doręczone, gdyby Ubezpieczający/ Ubezpieczony nie zmienił siedziby lub adresu." (XVII Amc 3351/10)

                                                                                       

Pliki do pobrania

wstecz