Klauzula nr 3834

Dodano: 04-12-2014
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sygnatura: VI ACa 87/12; XVII AmC 1704/09
VI ACa 87/12 XVII AmC 1704/09
Nie ulega wątpliwości, że ocena ryzyka ubezpieczeniowego jest ważną kwestią z punktu widzenia ubezpieczyciela. Jednak zagwarantowanie prawidłowej oceny ryzyka powinno odbywać się w sposób nie naruszający interesów klienta. Istotą umowy ubezpieczenia jest bowiem ponoszenie ryzyka przez zakład ubezpieczeń i nie jest dopuszczalne takie ukształtowanie OWU, które de facto dopuszcza wycofanie się z ryzyka na skutek jego błędnej oceny. 
 
Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje za niedozwolone i zakazuje wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowień wzorca umowy o treści:
 
„Opłata likwidacyjna jest pobierana w wysokości wskazanej w tabeli poniższej:
 
Rok Polisowy w którym jest pobierana  opłata likwidacyjna od środków wypłacanych z Subkonta Składek Regularnych  Wysokość opłaty likwidacyjnej stanowiąca procent środków wypłacanych z Subkonta Składek Regularnych
1 99%
2 99%
3 80%
4 70%
5 60&
6  50%
7 40%
8 30%
9 20%
10 10%
                                       

 

wstecz