Klauzula nr 3525

Dodano: 21-10-2015
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sygnatura: VI ACa 1181/11; XVII Amc 354/10

VI ACa 1181/11

XVII Amc 354/10

Szczególne zastrzeżenia w ocenie Sądu Apelacyjnego budzi użyty przez pozwanego zwrot o „stosowności” wymaganego zaświadczenia, który przy braku jasnego określenia daty w jakiej rzeczone zaświadczenie ma być wystawione oraz w związku z niejasnym stwierdzeniem odnośnie właściwego licencjonowanego serwisu, w ocenie Sądu Apelacyjnego sprawia, iż konsument nawet przy tożsamych okolicznościach nie może mieć pewności co do decyzji Ubezpieczyciela odnośnie wypłaty odszkodowania. 

Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje za niedozwolone i zakazuje wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowienia wzorca umowy o treści:

"W przypadku urządzeń zabezpieczających niestanowiących fabrycznego wyposażenia pojazdu oraz w odniesieniu do pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy poza RP, z wyjątkiem pojazdów fabrycznie nowych, fakt montażu urządzenia oraz jego sprawność muszą być potwierdzone stosownym pisemnym zaświadczeniem wydanym przez licencjonowaną stację obsługi.”

 

wstecz