Klauzula nr 3507

Dodano: 04-12-2014
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sygnatura: VI ACa 631/11; XVII AmC 1318/09
VI ACa 631/11 XVII AmC 1318/09
Przepis art. 365 § 1 k.p.c. dopuszcza tzw. rozszerzoną prawomocność materialną wyroku w wypadkach w ustawie przewidzianych i przepis art. 479 43 k.p.c. wprowadził właśnie taką rozszerzoną prawomocność wyroków uwzględniających powództwo o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone. 
 
Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie: uznaje za niedozwolone i zakazuje stosowania w obrocie z konsumentami postanowień wzorca umowy o następującej treści: :
"Pojazd nielegalnie wprowadzony na polski obszar celny: (…) wprowadzony do kraju z zachowaniem obowiązku określonego w pkt. 1), lecz bez zachowania obowiązku podania w zgłoszeniu celnym lub innym dokumencie danych zgodnych z rzeczywistością albo gdy naruszono ograniczenia w obrocie."
 

 

wstecz