Klauzula nr 3298

Dodano: 24-10-2014
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sygnatura: VI ACa 1007/11; XVII AmC 2061/09
VI ACa 1007/11 XVII AmC 2061/09
Klauzula dobrych obyczajów, podobnie jak klauzula zasad współżycia społecznego, nakazuje dokonać oceny w świetle norm pozaprawnych, przy czym chodzi o normy moralne i obyczajowe, powszechnie akceptowane lub znajdujące szczególne uznanie w określonej sferze działań, na przykład w obrocie profesjonalnym, w określonej branży, w stosunkach z konsumentami itp.
 
Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje za niedozwolone i zakazuje stosowania w obrocie z konsumentami postanowienia wzorca umowy o następującej treści: "Axa zastrzega sobie w każdym czasie prawo do zmiany zakresu usług określonych w Regulaminie oraz możliwość zaprzestania ich świadczenia."

 

wstecz