Klauzula nr 2561

Dodano: 14-10-2014
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sygnatura: XVII AmC 2058/09

Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje za niedozwolone i zakazuje wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowienia o treści: "Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony zmieni adres zamieszkania bądź siedziby i nie zawiadomi o tym PZU SA, skierowane pod ostatnio znany adres pismo PZU SA uważa się za skutecznie doręczone." XVII AmC 2058/09

Pliki do pobrania

wstecz