Klauzula nr 2560

Dodano: 14-10-2014
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sygnatura: XVII AmC 1509/10
Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje za niedozwolone i zakazuje stosowania przez w obrocie z konsumentami postanowień wzorca umowy o następującej treści: 
"1. T. nie odpowiada za szkody:
5) powstałe w czasie ruchu pojazdu, gdy pojazd nie był dopuszczony do ruchu, a w przypadku pojazdów podlegających rejestracji – gdy w chwili zaistnienia szkody pojazd nie był zarejestrowany lub nie posiadał ważnego badania technicznego.”
 
XVII AmC 1509/10
 

Pliki do pobrania

wstecz