Klauzula nr 2526

Dodano: 14-10-2014
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sygnatura: XVII AmC 1153/09
Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje za niedozwolone i zakazuje wykorzystywania w umowach z konsumentami postanowienia wzorca umowy o treści: „Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałe w innych okolicznościach niż podano w zgłoszeniu szkody.” XVII AmC 1153/09
 

 

Przeczytaj cały artykuł
wstecz