Klauzula nr 2013 Potrącenie rat składki

Dodano: 23-05-2016
Publikator: Sąd Apelacyjny w Warszawie Sygnatura: VI ACa 782/09

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 9 lutego 2010 r. (sygn. akt VI ACa 782/09) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści:

„Ubezpieczyciel ma prawo do potrącenia z odszkodowania rat składki jeszcze nie wymagalnych niezależnie od tego, którego rodzaju ubezpieczenia dotyczy wyplata."

Sąd Okręgowy stwierdził, iż w powyższym postanowieniu ubezpieczyciel w sposób jednostronny ustalił obowiązek konsumenta polegający na jednostronnym przypisaniu sobie prawa do potrącenia z odszkodowania rat składki, także tych, które są niewymagalne. Ubezpieczyciel zastrzega sobie w skarżonym postanowieniu OWU prawo do potrącenia z wypłaconego poszkodowanemu odszkodowania rat składki nawet, jeśli są one niewymagalne. Wskazać należy, iż Ubezpieczyciel zastrzega sobie powyższą możliwość bez względu na wysokość odszkodowania oraz ilość pozostałych do zapłacenia składek oraz ich wartość pieniężną. Działanie takie może doprowadzić w konsekwencji do sytuacji, w-której całość wypłaconego odszkodowania zostanie potrącona przez ubezpieczyciela na poczet niewymagalnych składek ubezpieczenia i w efekcie naruszyć interes ekonomiczny konsumenta.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz