Klauzula nr 2010

Dodano: 02-10-2014
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sygnatura: VI ACa 782/09; XVII AmC 155/08
VI ACa 782/09 XVII AmC 155/08

Nie ma podstaw, aby przypisać abuzywności takim postanowieniom ogólnych warunków ubezpieczenia jak nakaz uruchomienia
w pozostawionym pojeździe wszystkich znajdujących się w pojeździe urządzeń zabezpieczających, czy też zakaz oddalania się kierującego od pojazdu i pozostawiania w nim kluczyków. Wszystkie te przedsięwzięcia mają na celu stworzenie maksymalnych przeszkód dla potencjalnych sprawców kradzieży i leżą
w interesie obydwu stron stosunku zobowiązaniowego.

Jako niedozwolony należy uznać zapis wykluczający wypłatę odszkodowania
w okolicznościach innych niż określone
w zgłoszeniu szkody.

Sąd Okręgowy w Warszawie XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
uznaje za niedozwolone i zakazuje stosowania postanowień wzorca umowy
o treści: 
„Ubezpieczenie nie obejmuje także szkód powstałych w okolicznościach innych niż określone w zgłaszaniu szkody dokonanym w Towarzystwie.”
 

 

wstecz