Klauzula nr 1654

Dodano: 26-08-2014
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sygnatura: XVII AmC 252/08

Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje za niedozwolone w obrocie z konsumentami i nakazuje zaniechanie stosowania w tym obrocie postanowienia wzorca umowy w brzmieniu: „Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w okolicznościach innych, niż podano w zgłoszeniu szkody."   XVII AmC 252/08

Pliki do pobrania

wstecz