Klauzula nr 1652 Koszt części zamiennych z uwzględnieniem amortyzacji

Autor: Aleksandra Guberska

Dodano: 07-06-2016
Publikator: Sąd Okręgowy w Warszawie Sygnatura: XVII AmC 48/08

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 4 maja 2009 r. (sygn. akt XVII AmC 48/08) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści:

„[koszt części zamiennych:] z uwzględnieniem procentowo ustalonego rynkowego ubytku wartości części – nie przekraczającego procentowo ustalonego poziomu ubytku wartości rynkowej pojazdu ustalonego przez TUiR S.A. – określonego w kalkulacji naprawy …"

Powyższe postanowienie zawarte jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia i dotyczy ustalania kosztu części zamiennych z uwzględnieniem amortyzacji. Jednakże, Sąd Okręgowy zauważył, że ani przedmiotowa klauzula, ani też wzorzec, w którym jest ona zawarta, nie wskazuje reguł, na podstawie których pozwany dokonuje takiego ustalenia. Zapis ten nie podaje żadnych kryteriów, na podstawie których można by, w sposób obiektywny, ustalić jakiej wysokości amortyzacji konsument może się spodziewać od zakładu ubezpieczeń.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz