Klauzula nr 1583 Kategoryczne zastrzeżenie obniżenia wysokości odszkodowania

Dodano: 08-06-2016
Publikator: Sąd Okręgowy w Warszawie Sygnatura: XVII AmC 83/06

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 25 maja 2007 r. (sygn. akt XVII AmC 83/06) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści:

"Wysokość odszkodowania pomniejsza się o procent udzielonej zniżki za zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń, jeżeli nie zadziałały one w momencie zajścia zdarzenia, które spowodowało szkodę."

W ocenie Sądu, o abuzywnym charakterze zakwestionowanego zapisu przesądza fakt, iż zastrzeżenie zakładu ubezpieczeń do obniżenia wysokości odszkodowania ma charakter kategoryczny i dotyczy każdego przypadku niezadziałania zabezpieczeń, bez względu na to, z jakich przyczyn dodatkowe zabezpieczenia nie zadziałały.

Sąd Okręgowy wskazał, iż o ile zastrzeżenie zmniejszenia odszkodowania w przypadku, gdy urządzenia nie zadziałały z powodów zależnych od konsumenta, znajduje swoje uzasadnienie, o tyle zmniejszenie odszkodowania w sytuacji, gdy ubezpieczający zachował maksimum należytej staranności, a urządzenia nie zadziałały z przyczyn od niego niezależnych jest nieuzasadnione i nie mieści się w granicach dobrych obyczajów.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz