Klauzula nr 1514 Ustalenie kwoty odszkodowania

Dodano: 12-06-2016
Publikator: Sąd Apelacyjny Sygnatura: VIA Ca 1526/07
Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 21 maja 2008 r. (sygn. akt VIA Ca 1526/07) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści:

„ W razie kradzieży (zaginięcia) pojazdu, [...] S.A. ustala odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu na dzień ustalania odszkodowania"

W ocenie Sądu Apelacyjnego zakwestionowany wzorzec umowy zawiera niedozwolone postanowienie z uwagi na jego niejednoznaczne sformułowanie.

SA wskazał, iż w przyjętym wzorcu pozwane Towarzystwo wskazując sposób ustalania wysokości odszkodowania nie precyzuje na jaki dzień ustalana jest wartość pojazdu. Niejednoznaczność postanowienia ustalającego odszkodowanie na kwotę odpowiadającą wartości pojazdu na dzień ustalenia odszkodowania wydaje się oczywista. Niewątpliwie nie jest to dzień powstania szkody, należy wnioskować, że jest to bliżej nieokreślony dzień pomiędzy 7 dniem od otrzymania przez pozwanego zawiadomienia o szkodzie, w tym terminie bowiem pozwany zobowiązany jest zgodnie z § 22 OWU wszcząć postępowanie likwidacyjne a dniem wypłacenia odszkodowania.
Przeczytaj cały artykuł
wstecz