Klauzula nr 1492. Przyczynienie się do powstania szkody

Dodano: 13-08-2014
Publikator: UOKiK Sygnatura: VI ACa 1091/07; XVII AmC 78/07
VI ACa 1091/07

XVII AmC 78/07

Obie, wskazane w tym przepisie, formuły prawne służą do oceny tego, czy standardowe klauzule umowne zawarte we wzorcu umownym przekraczają zakreślone przez ustawodawcę granice rzetelności kontraktowej twórcy wzorca w zakresie kształtowania praw i obowiązków konsumenta. Rozważając zatem treść zakwestionowanego postanowienia OWU stwierdzić należy, że wbrew ustaleniom Sądu Okręgowego, nie można uznać, iż dotyczy on jedynie sytuacji, w której ujemne skutki dotyczące wysokości odszkodowania mogą nastąpić jedynie, gdy nie zostaną zachowane wymogi z § 19. 

Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2007 r. w Warszawie sprawy przeciwko  (...)  Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z/s w W.  o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone

I. Powództwo oddala

 

wstecz