Klauzula nr 1428 Obowiązki ubezpieczonego

Dodano: 16-06-2016
Publikator: Sąd Okręgowy w Warszawie Sygnatura: XVII AmC 86/06

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 30 października 2007 r. (sygn. akt XVII AmC 86/06) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści:

„W przypadku wystąpienia szkody objętej ochroną, osoby objęte ochroną ubezpieczeniową obowiązane są: (...) najpóźniej w terminie trzech dni od powstania szkody lub uzyskania o niej informacji powiadomić (...) S.A. . o jej powstaniu, a w przypadku kradzieży z włamaniem lub rabunku - w ciągu 24 godzin."

Sąd Okręgowy zważył, że nałożony na konsumenta obowiązek zawiadomienia pozwanej o kradzieży z włamaniem lub rabunku ubezpieczonego mienia w ciągu 24 godzin od powstania szkody lub uzyskania o niej informacji nakłada na konsumenta obowiązek spełnienia nadmiernie uciążliwych formalności. Tym samym narusza art. 3853 pkt 21 Kodeksu cywilnego.

Obowiązek poinformowania o kradzieży z włamaniem lub rabunku w tak krótkim czasie w praktyce może okazać się niemożliwy do spełnienia. Na przykład w przypadku gdy równocześnie z rabunkiem miały miejsce zdarzenia powodujące niezdolność poszkodowanego do podejmowania jakichkolwiek działań (między innymi w przypadku hospitalizacji konsumenta). Tym samym kwestionowany zapis zaostrza obowiązki konsumenta w stosunku do tych, które wynikają z art. 826 Kodeksu cywilnego.

wstecz