Klauzula nr 1427. Wyliczenie wysokości zwracanej składki

Dodano: 13-08-2014
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sygnatura: XVII AmC 86/06
Uznaje za niedozwolone i zakazuje stosowania w umowach z konsumentami postanowień wzorców umów o treści:
„Jeżeli rozwiązanie umowy nastąpiło po rozpoczęciu okresu ubezpieczenia, zwrotowi podlega różnica pomiędzy składką pobraną a składką należną za wykorzystany okres ubezpieczenia, zwiększoną o koszty poniesione przez (...) S.A. . (...) Miesiąc rozpoczęty ( nawet l dzień ) liczy się jako wykorzystany."
 
XVII AmC 86/06
 

Pliki do pobrania

wstecz