Klauzula nr 1425 Pomniejszenie odszkodowania

Dodano: 21-06-2016
Publikator: Sąd Okręgowy w Warszawie Sygnatura: XVII AmC 86/06

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 30 października 2007 r. (sygn. akt XVII AmC 86/06) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści:

„Odszkodowania i rekompensaty z innych źródeł. Wysokość odszkodowania ulega pomniejszeniu o odszkodowania i rekompensaty przysługujące osobom poszkodowanym z innych źródeł."

Zdaniem Sądu Okręgowego, powyższe postanowienie jest sprzeczne z art. 3851 § 1 Kodeksu cywilnego oraz 3853 pkt 9 Kodeksu cywilnego, jako że wobec nieostrości sformułowania „z innych źródeł" dopuszczają możliwość dokonania przez pozwane towarzystwo wiążącej interpretacji umowy.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz