Klauzula nr 1358. Niedopełnienie obowiązków przez ubezpieczającego

Dodano: 13-08-2014
Publikator: UOKiK Sygnatura: XVII AmC 30/06
Uznaje za niedozwolone i zakazuje Towarzystwu Ubezpieczeń  S.A. w W.  stosowania w umowach z konsumentami postanowienia wzorca umowy o treści:
„W razie niedopełnienia przez ubezpieczającego któregokolwiek z wyżej wymienionych obowiązków ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania w części lub w całości."
 
XVII AmC 30/06
Przeczytaj cały artykuł
wstecz