Klauzula nr 1358

Dodano: 02-10-2014
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sygnatura: XVII AmC 30/06

Uznaje za niedozwolone i zakazuje stosowania w umowach z konsumentami postanowienia wzorca umowy o treści:

„W razie niedopełnienia przez ubezpieczającego któregokolwiek z wyżej wymienionych obowiązków ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania w części lub w całości."  XVII AmC 30/06

Pliki do pobrania

wstecz