Klauzula nr 1315 Przesłanki wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela

Dodano: 06-07-2016
Publikator: Sąd Okręgowy w Warszawie Sygnatura: XVII AmC 68/06

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 11 października 2007 r. (sygn. akt XVII AmC 68/06) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści:

„TU nie odpowiada za szkody (...) zaistniałe w sytuacji, gdy poszkodowany był pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających"

Sąd Okręgowy uznał, iż powyższa klauzula jest niezgodna z art. 3851 § 1 Kodeksu cywilnego. Zdaniem Sądu słuszne jest twierdzenie, że brak jest jasnego związku między zdarzeniem ubezpieczeniowym, a okolicznością wskazaną w tym zapisie, zaś postanowienie to może doprowadzić do odmowy wypłaty odszkodowania w razie zajścia zdarzenia, bez względu na istnienie związku przyczynowego miedzy spożyciem wskazanych substancji, a zaistniałą szkodą.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz