Klauzula nr 1315. Przesłanki wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela

Dodano: 13-08-2014
Publikator: UOKiK Sygnatura: XVII AmC 68/06
Uznaje za niedozwolone i zakazuje Towarzystwu Ubezpieczeń  S.A. w W.  stosowania w umowach z konsumentami postanowień wzorców umów o treści:
„TU nie odpowiada za szkody (...) zaistniałe w sytuacji, gdy poszkodowany był pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających."
 
XVII AmC 68/06
 

Pliki do pobrania

wstecz