Klauzula nr 1311 Moment zawarcia umowy ubezpieczenia

Dodano: 04-07-2016
Publikator: Sąd Okręgowy w Warszawie Sygnatura: XVII AmC 68/06

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 11 października 2007 r. (sygn. akt XVII AmC 68/06) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści:

„Umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą z chwilą doręczenia ubezpieczającemu polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia."

Sąd Okręgowy uznał, iż powyższa klauzula jest niezgodna z art. 3851 § 1 Kodeksu cywilnego. Ponadto stwierdził, że klauzula ta jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i narusza interes konsumentów, ponieważ nie bierze pod uwagę i nie informuje ubezpieczającego o bezwzględnie obowiązujących przepisach art. 810 i 811 Kodeksu cywilnego, które przewidują inny moment zawarcia umowy ubezpieczenia. Zwrócił również uwagę, że art. 809 § 2 Kodeksu cywilnego traktuje moment doręczenia dokumentu ubezpieczenia jako moment zawarcia umowy wyłącznie w razie wątpliwości co do momentu zawarcia umowy, a nie w każdym przypadku, jak to przewiduje kwestionowane postanowienie. Może się przecież zdarzyć, że strony jednoznacznie w umowie ubezpieczenia określą datę jej wejścia w życie, a zakład ubezpieczeń z jakiegokolwiek powodu nie doręczy ubezpieczającemu dokumentu ubezpieczenia lub dostarczy go w innym terminie.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz