Klauzula nr 1311. Moment zawarcia umowy ubezpieczenia

Dodano: 13-08-2014
Publikator: UOKiK Sygnatura: XVII AmC 68/06
Uznaje za niedozwolone i zakazuje Towarzystwu Ubezpieczeń  S.A. w W.  stosowania w umowach z konsumentami postanowień wzorców umów o treści:
„Umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą z chwilą doręczenia ubezpieczającemu polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia."
 
XVII AmC 68/06
 

Pliki do pobrania

wstecz