Klauzula nr 1307 Wyłączenie zwrotu składki

Dodano: 30-06-2016
Publikator: Sąd Okręgowy w Warszawie Sygnatura: XVII AmC 68/06

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 11 października 2007 r. (sygn. akt XVII AmC 68/06) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści:

"Zwrot składki nie przysługuje, jeśli TU wypłaciła ubezpieczonemu odszkodowanie bądź może być zobowiązana do wypłaty odszkodowania."

Zdaniem Sądu Okręgowego, powyższe postanowienie jest niezgodna z art. 3853 pkt 22 oraz art. 3851 § 1 Kodeksu cywilnego. Sąd wskazał, że Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych przewiduje podobny zapis, zgodnie z którym zwrot składki nie przysługuje, jeżeli szkoda, za którą zakład ubezpieczeń wypłacił lub jest zobowiązany wypłacić odszkodowanie nastąpiła w okresie poprzedzającym rozwiązanie umowy.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz