Klauzula nr 1291 Okoliczności podane w zgłoszeniu szkody

Dodano: 07-07-2016
Publikator: Sąd Okręgowy w Warszawie Sygnatura: XVII AmC 123/07

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 2 października 2007 r. (sygn. akt XVII AmC 123/07) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści:

„C. nie odpowiada za szkody powstałe w okolicznościach innych niż podane w zgłoszeniu szkody"

Oceniając zakwestionowane postanowienie Sąd uznał, że zakład ubezpieczeń ma prawo do określenia katalogu obowiązków, których musi przestrzegać podmiot podlegający ochronie ubezpieczeniowej jak również prawo do określenia sankcji na wypadek nie wywiązywania się z tych obowiązków. Jednakże, zdaniem Sądu, zastosowanie tak surowej sankcji jak odmowa wypłaty odszkodowania musi być każdorazowo warunkowane istnieniem związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy niedopełnieniem obowiązku a zaistnieniem szkody.

Jak wskazał Sąd, kwestionowane postanowienie takiego zastrzeżenia nie zawiera, pozwala więc pozwanemu na odmowę wypłaty odszkodowania w każdym przypadku stwierdzenia, że szkody powstałe w okolicznościach innych niż podane w zgłoszeniu szkody - więc również w przypadkach, w których niedopełnienie obowiązku w żaden sposób nie przyczyniło się do powstania szkody.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz