Klauzula nr 1265 Wycena kosztów naprawy

Dodano: 11-07-2016
Publikator: Sąd Apelacyjny w Warszawie Sygnatura: VI ACa 110/07

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 23 maja 2007 r. (sygn. akt VI ACa 110/07) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści:

 „Wycena kosztów naprawy obejmuje:

a. koszt robocizny ustalony wg wartości netto (bez uwzględnienia podatku)w oparciu o:

- naprawcze normy czasowe określone przez producenta pojazdu lub inne, uznane przez TU S.A.”

Sąd Apelacyjny w pełni poparł stanowisko Sądu Okręgowego i jego uzasadnienie dotyczące postanowienia wzorca umowy OWU AC, które określają w sposób nieprecyzyjny podstawy ustalenia kosztów naprawy (kosztów robocizny, części zamiennych oraz materiałów niezbędnych do naprawy).

Zdaniem Sądu, świadczenie ubezpieczyciela powinno być określone w sposób jednoznaczny i precyzyjny, wobec czego wskazanie jako podstawy wyceny składników odszkodowania bliżej nieokreślonych w umowie katalogów innych niż Eurotax czy Audatex należy uznać za niedopuszczalne. Daje to możliwość jednostronnego kształtowania treści zobowiązania przez ubezpieczyciela, co – zdaniem Sądu - bez wątpienia rażąco narusza interes konsumenta.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz