Klauzula nr 1265. Wycena kosztów naprawy

Dodano: 12-08-2014
Publikator: UOKiK Sygnatura: VI ACa 110/07; XVII AmC 147/05

 

VI ACa 110/07 XVII AmC 147/05
Sąd odwoławczy w pełni natomiast popiera stanowisko Sądu Okręgowego i jego uzasadnienie dotyczące postanowienia wzorca umowy OWU AC, które uzależniają wysokość odszkodowania od tego czy poszkodowany dokonał naprawy uszkodzonego samochodu, czy tego zaniechał, jak również dotyczące postanowień określających w sposób nieprecyzyjny podstawy ustalenia kosztów naprawy (kosztów robocizny, części zamiennych oraz materiałów niezbędnych do naprawy).
 

 

 

Uznaje za niedozwolone i zakazuje Towarzystwu Ubezpieczeń Spółce Akcyjnej w Łodzi wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowień wzorca umowy o (…)
o treści:
„Wycena kosztów naprawy obejmuje:
a) koszt robocizny ustalony wg wartości netto (bez uwzględnienia po­datku) w oparciu o:
naprawcze normy czasowe określone przez producenta pojazdu lub inne, uznane przez U. TU S.A."
 

 

 

 

 
 

 

wstecz