Jakie są zasadnicze podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez zakład ubezpieczeń i pośredników ubezpieczeniowych?

Dodano: 21-08-2014
Publikator: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Jakie są zasadnicze podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez zakład ubezpieczeń i pośredników ubezpieczeniowych (agentów i brokerów)?

Legalność przetwarzania danych osobowych uzależniona jest od spełnienia przez ich administratora jednej z przesłanek wskazanych w art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych - jeśli chodzi o tzw. dane zwykłe, oraz w art. 27 ust. 2 - w przypadku danych szczególnie chronionych, których katalog określony został w ust. 1 tego przepisu. Należy jednak pamiętać, że ocena dopuszczalności przetwarzania danych musi być dokonywana każdorazowo w sposób zindywidualizowany z uwzględnieniem konkretnych okoliczności i celów przetwarzania danych.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz