Istotny pogląd UOKiK w sprawie mBank. Postanowienie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego sprzeczne z dobrymi obyczajami

Dodano: 03-02-2017
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Kategorie :

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał kolejny istotny pogląd. Dotyczy on sporu konsumenta z mBank w sprawie umowy o kredyt hipoteczny mPlan waloryzowany kursem franka szwajcarskiego. Dotyczy on m.in. postanowień ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. UOKiK uznał kwestionowane przez klienta Banku klauzule za niedozwolone.

W rozpoznawanej sprawie, toczącej się przed Sądem Okręgowym w Warszawie (sygn. akt I C 489/16) przeciwko mBank, kredytobiorca domaga się zwrotu nadpłaty w spłacie rat kredytu oraz równowartości składek za ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Powołuje się przy tym na to, że w umowie kredytu znalazły się niedozwolone postanowienia.

Przeczytaj cały artykuł
Tagi: uokik
wstecz