Istotny pogląd Prezesa UOKiK ws. UFK

Dodano: 08-01-2018
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał istotny pogląd w sprawie przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie Europa. Pismo dotyczy ważności oświadczenia konsumenta o przystąpieniu do grupowego ubezpieczenia z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (UFK).

Przeczytaj cały artykuł
wstecz