Istotne poglądy UOKiK w sprawie mBank. Klauzule ubezpieczenia niskiego wkładu własnego niedozwolone

Dodano: 23-02-2017
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, iż wydał kolejne istotne poglądy. Wszystkie cztery dotyczą sporów między konsumentami a mBank o postanowienia umowy kredytu hipotecznego waloryzowanego kursem franka szwajcarskiego. W dwóch z nich konsumenci kwestionowali postanowienia ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Dwie rozpoznawane sprawy toczą się przed Sądem Okręgowy w Warszawie (sygn. akt: II C 340/16 oraz I C 318/16). Konsumenci kwestionują postanowienia dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Jedna z nich dotyczyła również postanowień waloryzacji kwoty i rat kredytu. W dwóch rozpoznawanych przed Sądem Okręgowym w Łodzi sprawach (sygn. akt II Ca 775/16 oraz III Ca 1588/16) konsumenci kwestionowali postanowienia dotyczące określania przesłanek zmiany oprocentowania. Jedna z nich dotyczyła również postanowień waloryzacji kwoty i rat kredytu.

Przeczytaj cały artykuł
Tagi: uokik, kredyt
wstecz