Gefion z zakazem zawierania nowych umów ubezpieczenia i odnawiania istniejących

Dodano: 27-03-2020
Publikator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Duński organ nadzoru finansowego (Finanstilsynet) podjął decyzję o zakazaniu Gefion Insurance A/S zawieraniu nowych umów ubezpieczenia oraz odnawiania istniejących. Decyzja związana jest z brakiem pokrycia wymogu wypłacalności przez spółkę oraz niezatwierdzeniem planu przywrócenia prawidłowych stosunków finansowych, poinformował UKNF.

W związku z decyzją duńskiego nadzorcy, UKNF poinformował w komunikacie, że polscy klienci Gefionu nie będą podlegać automatycznemu odnowieniu umowy ubezpieczenia OC ppm. tzn. po zakończeniu obecnej ochrony będą musieli zawrzeć umowę z innym ubezpieczycielem, a w przypadku niezrealizowania tego obowiązku - mogą zostać obciążeni sankcją za brak ważnego ubezpieczenia OC ppm. Mimo tego zakazu, duński zakład ubezpieczeń dalej jest zobowiązany do realizacji obowiązków wynikających z zawartych umów, w tym likwidacji szkód i wypłaty świadczeń.

W dniu 25 marca br. Gefion Insurance A/S zakończył w Polsce wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w ramach swobody świadczenia usług.

wstecz