EIOPA o działaniach podejmowanych przez podmioty ubezpieczeniowe na rzecz złagodzenia wpływu koronawirusa na konsumentów

Dodano: 03-04-2020
Publikator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

EIOPA podsumowała dotychczasową działalność podmiotów z sektora ubezpieczeniowego na rzecz łagodzenia skutków pandemii wśród swoich klientów. EIOPA wyróżniła takie praktyki jak: respektowanie przez ubezpieczycieli szkód spowodowanych wybuchem pandemii i zapewnienie dostępu do swoich usług ubezpieczeniowych pomimo okoliczności, które mogą im uniemożliwić wywiązywanie się ze swoich zobowiązań.

EIOPA w dalszym ciągu zachęca ubezpieczycieli do uczciwego traktowania klientów jako nadrzędnego celu podejmowanych działań przez spółki. Może to zapobiec obniżeniu zaufania do sektora pomimo istniejących już zakłóceń.

W szczególności EIOPA zaleca podejmowanie następujących działań:

  • Dostarczanie jasnych i aktualnych informacji konsumentom na temat ich praw wynikających z zawartych umów;
  • Uczciwe traktowanie konsumentów oraz precyzyjną komunikację; 
  • Informowanie konsumentów o wprowadzonych środkach awaryjnych, mających na celu zapewnienie ciągłości działania;
  • Stosowanie wymogów dotyczących nadzoru i zarządzania nad produktem ubezpieczeniowym w sposób ciągły, biorąc pod uwagę wpływ COVID-19, a tam gdzie to niezbędne -  przeprowadzając przegląd produktu; 
  • Wzięcie pod uwagę interesów konsumentów, a także wykazanie się elastycznością względem nich tam, gdzie jest to uzasadnione i praktycznie wykonalne; EIOPA zwraca zwłaszcza uwagę na to, że sytuacja może wymagać elastyczności w zakresie terminów i procesów, co ma umożliwić zachowanie ochrony ubezpieczeniowej, która w przeciwnym wypadku by wygasła. 
wstecz