Dwa banki zmieniły swoje warunki wakacji kredytowych wskutek postępowania UOKiK

Dodano: 29-04-2020
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

9 kwietnia br. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczął postępowania wyjaśniające ws. warunków udzielania przez banki tzw. wakacji kredytowych. Wątpliwości Urzędu budziła praktyka uznawania aneksu umożliwiającego odroczenie rat za potwierdzenie wysokości salda kredytu, ustalanego jednostronnie przez bank. Praktyka ta była również krytykowana przez Rzecznika Finansowego. Czytaj więcej: Rzecznik Finansowy: aneksy „wakacji kredytowych” nie powinny zawierać potwierdzenia salda

W związku z toczącym się postępowaniem Santander Bank Polska oraz Bank BNP Paribas zadeklarowały, że nie będą interpretować aneksów jako potwierdzenia uznania zadłużenia przez kredytobiorcę. W przypadku Santandera wycofanie się z tego typu praktyk dotyczy aneksów już zawartych, zaś w nowych nie będzie już spornego postanowienia. Z kolei BNP Paribas wydał oświadczenie dotyczące interpretacji aneksów już zawartych oraz doprecyzował treść nowych porozumień. Więcej na stronach internetowych: Santander Bank Polska oraz BNP Paribas.

– Postanowienia odnoszące się do uznania wysokości zadłużenia same w sobie nie mają związku z odroczeniem spłaty rat ze względu na trudności ekonomiczne gospodarstw domowych wywołane przez koronawirusa. Santander Bank Polska i BNP Paribas zareagowały pozytywnie na wątpliwości UOKiK oraz na apel o poczucie odpowiedzialności sektora w obliczu trudnego położenia kredytobiorców. W toku postępowania ww. banki usunęły skutki takich postanowień. Naszym celem jest zapewnienie ochrony konsumentów i z satysfakcją przyjmujemy, że wypracowane rozwiązanie zapewnia bezpieczeństwo klientom – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Urząd poinformował, że w dalszym ciągu otrzymuje powiadomienia od kredytobiorców dotyczące warunków wakacji kredytowych. Wynika z nich, że konsumenci mogą być informowani o skutkach finansowych odroczenia spłaty rat kredytów w sposób niewystarczający. Konsumenci powinni również wiedzieć o prawie do odstąpienia od aneksu w terminie 14 dni. W postępowaniu wyjaśniającym Prezes Urzędu sprawdza, czy banki prawidłowo przekazują te informacje i nie utrudniają odstąpienia. Czytaj więcej: UOKiK sprawdza zasady, na jakich banki udzielają wakacji kredytowych

Do tej pory Związek Banków Polskich nie odniósł się do zastrzeżeń zgłaszanych w zakresie tzw. wakacji kredytowych.

wstecz