Deutsche Bank zapłaci 5 mln zł kary za pobieranie wygórowanych opłat za wydanie zaświadczeń o historii spłaty kredytu

Dodano: 13-08-2020
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Prezes UOKiK w toku postępowania uznał, że Deutsche Bank Polska stosował niedozwolone postanowienia umowne odnoszące się do mechanizmu wyliczania opłat za wydanie zaświadczenia o historii spłaty kredytu i nałożył na podmiot karę w wysokości blisko 5 mln zł.

Postępowanie zostało wszczęte wskutek skarg konsumentów. We wnioskach do UOKiK informowali o wysokich opłatach pobieranych przez bank za wystawianie zaświadczeń. W niektórych przypadkach ich koszt przekraczał 2 tys. zł. Wysokie opłaty szczególnie były nakładane posiadaczom kredytów we frankach szwajcarskich.

Prezes UOKiK zakwestionował sposób naliczania przez Deutsche Bank Polska opłat za wydanie zaświadczeń odnoszących się do kredytów (w szczególności historii spłaty), który uzależniał jej wysokość od okresu, jakiego dotyczyło zaświadczenie. Opłata ta rosła z każdym kolejnym rokiem objętym prośbą konsumenta, co skutkowało, zwłaszcza w przypadku kredytów hipotecznych spłacanych przez wiele lat, ponoszeniem przez kredytobiorców bardzo wysokich kosztów. Prezes UOKiK uznał, że postanowienia umowne stosowane przez Deutsche Bank w tym zakresie są abuzywne i zakazał ich dalszego wykorzystywania. Za ich stosowanie nałożył na bank karę 4,9 mln zł.

– Postanowienia umowne przez nas zakwestionowane godzą przede wszystkim w interesy ekonomiczne konsumentów. W efekcie wysokie opłaty mogły zniechęcać kredytobiorców do dochodzenia swoich praw przed sądami w sprawach dotyczących klauzul abuzywnych w kredytach wyrażonych w walucie obcej. Bank, który powinien być postrzegany przez konsumentów jako instytucja zaufania publicznego – nie powinien wykorzystywać swojej pozycji względem konsumentów – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Osoby, które zwracały się z wnioskami o wydanie zaświadczeń i uiściły wymaganą opłatę, otrzymają od DBP listy z informacją o rozstrzygnięciu UOKiK. Komunikat pojawi się również na stronie internetowej banku.

Obecnie w toku są postępowania wobec 4 banków, które stosują wygórowane opłaty za historię spłaty kredytu.

wstecz