Decyzja UOKiK w sprawie Link4

Dodano: 07-07-2017
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, iż wydał decyzję w sprawie Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń dotyczącą zasad przedłużania umów ubezpieczenia OC.

UOKiK przypomina, iż przed upływem terminu obowiązywania umowy ubezpieczenia z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zakład ubezpieczeń ma obowiązek wysłać konsumentowi informację o ubezpieczeniu na kolejny okres. Musi on podać m.in. wysokość składki, obowiązującej w przypadku niewypowiedzenia przez klienta dotychczasowej umowy.

„Umowa zawarta w trybie automatycznego przedłużenia może być przez konsumenta wypowiedziana, jeżeli w tym samym czasie posiada ubezpieczenie OC także u innego przedsiębiorcy. Ma to eliminować przypadki posiadania podwójnego ubezpieczenia OC przez posiadaczy pojazdów mechanicznych” – przypomina UOKiK.

UOKiK i Rzecznik Finansowy ustalił, iż Link4 może ograniczać prawo konsumentów do wypowiedzenia umów ubezpieczenia OC. Postępowanie prowadzone przez Urząd potwierdziło, że ubezpieczyciel wysyłał do klientów informację o ubezpieczeniu na kolejny okres.

„Jeżeli konsument zapłacił zaproponowaną w tym piśmie składkę, spółka uznawała, że nie doszło do automatycznego przedłużenia umowy, lecz zawarcia nowego kontraktu w trybie przyjęcia oferty przez konsumenta. Spółka twierdziła, że konsument nie może takiej umowy wypowiedzieć, jeżeli w tym samym czasie jest ubezpieczony u innego ubezpieczyciela” – podał UOKiK.

Urząd uznał, że informacja wysyłana przez Link4 nie może być traktowana jako całkowicie nowa oferta ubezpieczeniowa. UOKiK wskazał, że jeżeli konsument przyjmie pismo i zapłaci określoną w nim składkę, ale nie wypowie dotychczasowej umowy, to dochodzi do jej automatycznego przedłużenia. W konsekwencji tak zawartą umowę może wypowiedzieć, gdy w tym samym czasie posiada ubezpieczenie w innym zakładzie ubezpieczeń.

Link4 zobowiązało się do zmiany nieuczciwej praktyki. Ubezpieczyciel skontaktuje się z klientami, którzy próbowali wypowiedzieć umowy. Jeżeli nadal będą oni zainteresowani rozwiązaniem kontraktów, to Link4 zwróci im proporcjonalną część składek, które zapłacili po złożeniu wcześniejszego wypowiedzenia.

wstecz