Dalsze wzmacnianie uprawnień KNF

Autor: Piotr Czublun

Dodano: 14-03-2016

Nowa ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw uchwalona przez Sejm w dniu 5 sierpnia 2015 r. dotyczy zwiększenia poziomu ochrony konsumentów korzystających z usług finansowych firm udzielających kredytów konsumenckich, nieobjętych obowiązkiem uzyskania zezwolenia KNF. Obok szeregu zmian, które wprowadza ta ustawa, a które mogą mieć bardzo istotny wpływ m.in. na działanie sektora firm pożyczkowych, na szczególną uwagę zasługuje ciągłe wzmacnianie pozycji Komisji Nadzoru Finansowego. Przewodniczący KNF, w celu ustalenia, czy istnieją podstawy do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w ustawach regulujących działalność sektora finansowego lub do wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie naruszenia przepisów prawa w zakresie podlegającym nadzorowi Komisji, może zarządzić przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

Przeczytaj cały artykuł
Tagi: knf, kontrola
wstecz