Czy poszkodowany musi przyjąć propozycję zakładu ubezpieczeń dotyczącą najmu pojazdu zastępczego?

Dodano: 20-07-2021
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zbadał 431 wyroków w sprawach, w których przedmiotem sporu była stawka najmu pojazdu zastępczego. Z analizy wynika, że zakład ubezpieczeń powinien przedstawić poszkodowanemu realną propozycję najmu pojazdu zastępczego, który pod istotnymi względami będzie odpowiadał poasiadanemu przez niego pojazdowi.

W uzasadnieniu wyroków, które stanowiły bazę analizy, przywoływano uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 24 sierpnia 2017 roku (sygn. III CZP 20/17). W uchwale SN pozytywnie ocenił praktykę, polegającą na oferowaniu poszkodowanemu najmu pojazdu zastępczego od wypożyczalni współpracującej z danym zakładem, dzięki czemu można ograniczyć koszty obsługi roszczeń o zwrot kosztów pojazdu zastępczego, równocześnie unikając presji na wzrost wysokości składki OC ppm.

Zakład ubezpieczeń powinien przedstawić poszkodowanemu realną propozycję najmu pojazdu zastępczego, który pod istotnymi względami będzie odpowiadał pojazdowi należącemu do niego, jednakże poszkodowany nie ma obowiązku skorzystania z oferty. W przypadku gdy bezzasadnie nie skorzysta z propozycji ubezpieczyciela i wynajmie pojazd zastępczy niezależnie, zakład będzie zwolniony z obowiązku zwrotu wyższych kosztów najmu niż koszty wynikające z propozycji. To, czy dana okoliczność sprawi, że odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmie również koszty najmu powyżej stawki z przedstawionej poszkodowanemu, czy ją wyłącza, oceniane być musi w świetle wszystkich okoliczności sprawy. Równocześnie UKNF zaznaczył, że zamknięty katalog przyczyn, które w każdej sprawie uzasadniałyby odmowę skorzystania z propozycji zakładu, nie istnieje.

Według sądów, zakład nie może ograniczać się do ogólnego poinformowania poszkodowanego o możliwości wynajęcia pojazdu zastępczego za jego pośrednictwem. Wymogiem niektórych sądów jest, by zakład z własnej inicjatywy przekazał poszkodowanemu szczegółowe i kompletne dane opisujące propozycje najmu. Poszkodowany ma obowiązek zareagować dopiero na tak szczegółową propozycję. Inne sądy z kolei akceptują możliwość przedstawienia poszkodowanemu podstawowych tylko informacji dotyczących propozycji najmu i wymagają, by poszkodowany we własnym zakresie uzyskał od zakładu bardziej szczegółowe dane. Pomimo tych rozbieżności, w ocenie nadzoru jednoznaczne jest, że jeżeli poszkodowany zainteresował się propozycją ze strony zakładu, to zasadność kosztów najmu poniesionych przez niego może być oceniana tylko w kontekście realnej, nie hipotetycznej, oferty najmu, z którą wystąpił ubezpieczyciel. Nawet jeżeli propozycja organizacji najmu przez zakładu ubezpieczeń będzie bardzo ogólna, poszkodowany powinien na nią zareagować.  

wstecz