BNP Paribas, Millennium i Santander Bank z milionowymi karami od Prezesa UOKiK

Dodano: 23-09-2020
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Prawie 60 mln zł kary zapłacą łącznie trzy banki. Prezes UOKiK nałożył na BNP Paribas, Millennium i Santander Bank milionowe sankcje za stosowanie klauzul abuzywnych dot. zasad ustalania kursów walut w umowach kredytów indeksowanych m.in. do euro i franka szwajcarskiego.

Prezes UOKiK wydał trzy decyzje dotyczące BNP Paribas, Millennium, Santander Bank Polska. Zakwestionował w nich postanowienia zawarte w aneksach do umów kredytowych, określające zasady ustalania kursów walut obcych, w oparciu o które banki przeliczają raty kredytów. Zgodnie z kwestionowanymi postanowieniami umownymi kursy ustalane przez banki są określane przez nie dowolnie - w oparciu o pojęcie „średniego kursu walutowego na rynku międzybankowym” (Santander Bank Polska, BNP Paribas), który nie jest zdefiniowany w żadnych przepisach. Klient odsyłany jest do serwisu Reuters (BNP Paribas, Santander Bank Polska, Bank Millennium), bez wskazania na którą dokładnie stronę internetową. Wątpliwości Urzędu wzbudziły także postanowienia, określające prawo do zmiany źródła danych, jeśli kursy walutowe w serwisie Reuters przestaną być dostępne, bez wymienienia  ich nazw.

Dodatkowo Bank Millennium zastrzega, że „wartości kursu kupna i wartości kursu sprzedaży z Tabeli Kursów Walut Obcych mogą odbiegać od kursu bazowego o nie więcej niż 10 proc.”, a kurs ustalony przez Santander Bank Polska może odbiegać o 1 proc. od prezentowanego przez Reuters. W przypadku BNP Paribas m.in. „wysokość spreadu walutowego nie może być większa niż 10 proc. średniego rynkowego kursu waluty”. Banki nie wskazały też, jakimi kryteriami kierują się, ustalając odchylenia kursu kupna i kursu sprzedaży.

Zdaniem Urzędu powyższe klauzule noszą cechy abuzywności.

- Stosowane przez banki kryteria dotyczące ustalania tzw. spreadu rażąco naruszają interesy konsumentów. Kredytobiorcy nie mają możliwości sprawdzenia, w jaki sposób banki wpływają na kursy walut publikowane w ich tabelach i w efekcie, czy nie naliczają im zbyt wysokich rat kredytu. Banki poprzez zapisy klauzul niedozwolonych zapewniły sobie możliwość subiektywnego ustalania wysokości kursów walutowych, w efekcie czego konsumenci mogli płacić zawyżone raty kredytów. Jest to sytuacja niedopuszczalna. Zasady ustalania zobowiązań finansowych muszą być uczciwe, przejrzyste i weryfikowalne przez konsumentów – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

W związku z tymi uchybieniami Prezes UOKiK nałożył na banki kary finansowe w wysokości: 26,6 mln zł dla BNP Paribas, 10,5 mln zł dla Millennium oraz 23,6 mln zł dla Santander Bank Polska. Zakazał też stosowania zakwestionowanych klauzul. Decyzje nie są prawomocne. Instytucje mogą odwołać się do sądu.

wstecz